CIRQUEON - ROČENKA 2015-2016

  Čtvrtá ročenka textů CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus je právě před Vámi! Vlastně to není ročenka ale dvouletka. Připravili jsme selekci toho nejlepšího a nejzajímavějšího čtení, které publikujeme běhěm roku na webových stránkách. Snad vás toto ohlédnutí za… více

CIRKOPOLIS FEST 2017 - SBORNÍK ČLÁNKŮ

Po úspěšných dvou ročnících semináře Jak psát o novém cirkuse uspořádal CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus v roce 2017 další seminář pro mladé autory a autorky pod vedením zkušeného divadelního kritika Vladimíra Mikulky (Svět a… více

Dopad výuky cirkusových umění na pohybovou gramotnost dětí

Kanadská studentka University of Manitoba Tia Kiez v roce 2015 obhájila bakalářskou práci věnovanou porovnání poybové gramotnosti dětí ve věku 9 - 12 let podle toho, jestli byly v jejich curriculu tělesné výchovy zastoupené cirkusové disciplíny.… více

Caravan Circus Network - výroční zpráva za rok 2016

Cirqueon je hrdým členem Caravan Circus Network, která sdružuje cirkusové školy, které se věnují práci s dětmi a mladými lidmi a social cirkusovým projektům. V přiloženém dokumentu najdete informace o aktivitách sítě a jejích členů v roce… více

Czech Contemporary Circus - Groups and Performances

Contemporary Circus is still fledgling in the Czech Republic. Those of us who have spent years working towards establishing Contemporary Circus as a living art form in our country are very pleased to see the increasing… více

Český nový cirkus - skupiny a představení

Český nový cirkus je v České republice stále ještě v začátcích. Pro nás, kteří léta usilujeme o to, aby se tento druh živého umění v naší zemi etabloval, je velkou radostí, že českých cirkusových umělců přibývá… více

Guide focused on Circus and Streets Arts - European Funded Projects 2016

  V tomto online průvodci nazvaném European Funded Projects 2016 najdete informace o projektech finančně podpořených Evropskou unií, které byly realizovány od června 2015 až do konce roku 2016 v rámci Evropské unie i mimo ní. Jedná se… více

Ultimate Cookbook for Cultural Managers - Taxation of Artists in an International Context

Nejen cirkusoví artisté, kteří v dnešní době působí častěji v zahraniční, než v zemi svého trvalého pobytu, se setkávají ve své praxi s nástrahami daňového systému. Často si pak kladou otázky: „Ve které zemi mám platiti daň z příjmu, jak se… více

CASA - Guides - Circus and Street Arts

Představujeme nové publikace, které vznikly v rámci evropského projektu CASA. Do rukou se vám tak dostávají multimediální průvodce, které představuje infrastrukturu nového cirkusu a pouličního umění v Belgii, Španlsku, Finsku a Švédsku. Anglická publikace obsahuje kapitoly o historii… více

Cirkus v Jedli - Circus at Jedle

"Cirkus v Jedli“ je dokument, který představuje projekt CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus a který proběhl v září 2015 v Praze v Jedličkově ústavu a školách. Projekt byl realizován spolu s několika evropskými partnery ze sítě Social Educircation a… více