Queer Teens Workshop v Cirqueonu

Queer Teens Workshop v Cirqueonu

Organizace TRANS*PARENT pořádá v Cirqueonu 23. dubna 2017 od 12 hodin jedno ze svých pravidelných setkání pro Queer/Trans Teens.

TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů a genderqueer osob. Workshop je určen zájemcům do 21 let, kteří si kladou otázky spojené se svou genderovou identitou nebo orientací. Nabídne jim bezpečný prostor pro diskuzi, vzdělávací výtvarné a pohybové aktivity, které povedou kreativní lektorky s podobnou zkušeností hledání sebe sama. Všichni jsou vítáni!

odkaz na událost na facebooku

Publikováno: 04.04.2017