20. 8. 2012, Zpravodajství

MIME FEST 2012

Na konci září proběhne ve městě Polička pilotní ročník festivalu MIME FEST založený Katedrou pantomimy HAMU.

Mime Fest je mezinárodní festival pantomimy navazuje spolupráci se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru pantomimy. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a představení reflektující aktuální kulturně-sociální otázky a projekty nabízející široký okruh forem mimického divadla. Jeho nedílnou součástí je i edukativní činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.

Dramaturgickým záměrem letošního ročníku festivalu je prezentace známých osobností a hlavních špiček oboru pantomimy v ČR, legendárních zakladatelů pantomimy z Maďarska a Slovenka, mladé generace z Polska a nakonec velký prostor dostává především jediné vzdělávací centrum u nás – Katedra pantomimy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Podrobný program a ceny vstupenek naleznete zde.