Hledáme autory!

Chcete se podílet na fungování publicistické online platformy výhradně zaměřené na nový cirkus a divadelně cirkusové projekty?

Cirqueon-centrum pro nový cirkus hledá nové autory pro webový portál www.cirqueon.cz, který bude rozšířen. Cílem je vytvořit online magazín zaměřený výhradně na nový cirkus.

Cirqueon je zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice. Hlavní náplní Cirqueonu je poskytování informací o domácím i evropském dění na poli nového cirkusu, podpora projektů nové cirkusové vlny vznikajících v České republice a rozvoj cirkusových dovedností profesionálů i široké veřejnosti. Inspirováni zahraničními partnerskými organizacemi, které vydávají vlastní cirkusově orientovaná periodika, jako je britská Sideshow nebo francouzská Strada, bychom chtěli i v České republice vytvořili publicistický prostor pro nový cirkus.

Autoři z řad studentů divadelních oborů by tak měli příležitost setkávat se pravidelně a zblízka s aktuálním děním na poli českého nového cirkusu. Rádi bychom, aby online magazín na stránkách www.cirqueon.cz obsáhl formou recenzí, reportáží a rozhovorů novocirkusové dění v České republice a pokusil se nahlédnout i na některé produkce zahraniční.

Autorská činnost není honorovaná, nicméně odměnou autorům mohou být vstupenky na novocirksuové produkce (české i zahraniční), příležitost získat nové kontakty a rozšířit povědomí o novém cirkuse a užitečná publikační praxe.

Zájemci mohou kontaktovat Veroniku Štefanovou

tel: 603 507 869

mail: veronika@cirqueon.cz

www.cirqueon.cz

Publikováno: 3.9.2012