Mobility pro umělce: i-Portunus

Projekt i-Portunus, který je financovaný programem Evropské unie Kreativní Evropa, nabízí mobility pro umělce a profesionály z oblasti kultury.

V období od dubna do září 2019 otevře tři výzvy k předkládání žádostí, které poskytnou podporu pro 350-500 krátkodobých (15-85 dní) mezinárodních mobilit pro umělce působící v oblasti divadelního nebo vizuálního umění. Cílem mobility musí být země zapojená do programu Kreativní Evropa. Přihlášené projekty by měly rozvíjet mezinárodní spolupráci či projekty s místními komunitami v cílové zemi.

Tento typ mobility bude trvalou součástí programu Kreativní Evropa v období 2021–2027.

Více informací najdete zde.

Publikováno: 29.4.2019