Rezidence v berlínském Katapultu

Berlínský Katapult – prostor pro tréninky, vzdělávání a živé umění nabízí své Studio 1 pro rezidenci umělcům tvořícím v jakémkoli oboru. Překonávání hranic mezi žánry je jedním z cílů studia.

Podrobnosti o prostoru a podmínkách pro rezidenci najdete zde.

Pro přihlášení na rezidenci je potřeba vyplnit online formulář.

Momentálně je studio k dispozici pro leden a únor.

Publikováno: 16.1.2020