21. 1. 2020, Blog

Italská 3C

3C v tomto případě znamenají „Competencies, circus, catalogue”, tedy kompetence, cirkus, katalog, což jsou klíčová slova vystihující, čemu se budeme za pomoci cirkusových výzkumníků z Itálie a Maďarska příští dva roky věnovat.

První schůzka nového partnerství proběhla v listopadu 2019 v Pontassieve, krásném městečku v Toskánku, kam jsme se s Adamem Jarchovským složitě dostávali přes Mnichov a těšili se, jak v malebném okolí Florencie zapomeneme na pražský podzim. Lilo samozřejmě celou dobu jako z konve a protože jihoevropské národy mají jiný koncept topení uvnitř budov než my tady ve středu Evropy, proseděli jsme ty dva dny ve vrstvách oblečení střídajíc se u přímotopu. O to víc se proto těšíme, až do Pontassieve vyrazíme v příjemnějším ročním období – za CIRQUEON tam v příštích dvou letech pojedou hned dvě výpravy, lektoři žonglování na pokročilé školení práce s Quat Props a další skupina na social cirkusovou konferenci. A protože celý projekt vedou kolegové z Maďarska, čekají nás i výpravy do Budapešti – konference o zapojení cirkusových technik do pohybové terapie a pozorování jejich programu vzdělávání sociálních pracovníků, co se učí, jak cirkus využít ve své praxi.

V Praze budeme maďarsko-italskou delegaci hostit už letos během festivalu Cirkopolis a znovu je přivítáme ještě jednou přesně po roce na konferenci zaměřené na propojení současného cirkusu a duševního zdraví.

Ze setkání v Pontassieve si kromě vzpomínek na strašnou zimu a skvělé těstoviny odnášíme především radost ze znovusetkání s maďarskými cirkusáky, se kterými spolupracujeme v projektu Educircation a ze seznámení se s novými kolegy z Itálie. Jejich šéf Lapo Botteri je pravou rukou Craiga Quata, amerického lektora a reformátora cirkusové pedagogiky, který nás už dlouho inspiruje svým přístupem, že žonglovat se může naučit každý. Takže se těšíme, kam nás v žonglování posune Lapo.

Kromě osobních setkání budou všechny tři národní týmy pracovat na příručkách cirkusové pedagogiky upravených pro potřeby jednotlivých zemí, advokacii social cirkusu a vzdělávání cirkusových lektorů v oblasti pedagogiky, psychologie, práce se specifickými skupinami a dalších oblastech.

Projekt 3C byl podpořen evropským programem Erasmus+. Děkujeme!

Barbora Adolfová