25. 1. 2021, Aktuality Cirqueonu

FUNKČNÍ ŽONGLOVÁNÍ: KNIHA O ŽONGLOVÁNÍ

23. 1. 2021 vyšla nová kniha Craiga Quata zabývající se žonglováním z netradičních úhlů pohledu.

Craig se dlouhodobě snaží světu dokázat, že žonglovat může každý a těm, pro které je klasické žonglování náročné, ho přibližuje pomocí Quat Props. Po několika letech zkoušení principů funkčního žonglování na třech kontinentech a zkoušení v praxi za podpory řady následovníků vše sepsal ve svojí knize, která je volně ke stažení na webu QuatProps.

Kniha vychází jako součást projektu 3C podpořeného programem Erasmus+

Foto: David Konečný