Pravidla pro vstup na kurzy

Milí kurzisté a jejich rodiče,

Od 4. 10. otevíráme kurzy pro veřejnost a už se vás nemůžeme dočkat!

Pro vstup do CIRQUEONU vás však žádáme o dodržení těchto pravidel:

  • Ve společných prostorách Cirqueonu (recepce, šatna) prosíme noste roušku nebo respirátor
  • Prosíme rodiče kurzistů, aby se při čekání na děti nezdržovali ve vnitřních prostorách Cirqueonu.
  • děti do 18 let nepotřebují pro vstup do CIRQUEONU prokázání o bezinfekčnosti. V tomto vycházíme z obecně platných aktuálních opatření.

Dospělé osoby si sami zodpovídají za vlastní bezinfekčnost. V případě kontroly Krajské hygienické stanice či jiného pověřeného orgánu leží zodpovědnost čistě na nich.
Pro všechny však platí pravidlo zákazu vstupu osobám vykazujícím příznaky respiračního onemocnění jako je rýma nebo kašel.

Děkujeme vám za ohleduplnost a respektování aktuálně platných opatření.

 

Publikováno: 1.10.2021