Circus Next: CALL FOR PROJECTS

Jeunes Talents Cirque Europe a osm evropských koorganizátorů vyhlašují výzvu pro umělce a otevírají Circus Next, projekt, který se dlouhodobě zabývá podporou vzniku nových a inovativních novocirkusových představení. V minulosti Jeunes Talents Cirque objevili celou řadu nových skupin i jednotlivců, kteří se díky této podpoře stali uznávanými mezinárodními umělci (Companie IETO, Crida Company, Sisters, ect.). Největším benefitem projektu je (vedle residencí pro laureáty a finanční podpory projektů) především obrovská mediální podpora na evropské úrovni. 

Jsi novocirkusový umělec a připravuješ originální, inovativní projekt, který bude mít premiéru v roce 2014 – 2015? Jsi naším kandidátem! 

CIRKUS NEXT JE JEDNÍM Z NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH PROJEKTŮ SOUČASNÉ NOVOCIRKUSOVÉ EVROPY!

POJĎTE DO SOUTĚŽE S EVROPSKÝMI KOLEGY, CIRCUS NEXT JE VÝZVA!

Deadline přihlášek je 18. října, přihláška musí být vyplněna v anglickém jazyce a součástí přihlášky je i krátké video reprezentující projekt a Vaši práci. Veškeré informace naleznete na stránkách www.circusnext.eu, přihláška se podává online na této stránce (My Circus Next). Využijte možnosti konzultovat své projekty a přihlášky ještě před termínem podání. Pro ČR a střední Evropu se nabízí Cirqueon, konkrétně Šárka Maršíková, sarka@cirqueon.cz

Podmínky pro podání žádosti:

Resident EU /  schopnost prezentovat krátký work in progress / být volný v termínech selection week v Neerpeltu a v termínech prezentace v Paříži

Kdo žádat nemůže?

Student cirkusové školy / ten, který již získal  v minulosti podporu Jeunes Talnets Cirque/ etablovaná skupina, která již čerpá dotace na státní úrovni

Circus Next pro období 2013 – 17 čerpá podporu z projektu Evropské komise Culture.

Call_for_projects_CN2013_2014___Eng_A4_Low.pdf

Publikováno: 3.9.2013