2. 10. 2013, Zpravodajství

Lab:time – Uzávěrka přihlášek do dalšího kola již ve čtvrtek 3. října!

Lab:time je program londýnského Cirkus Space na podporu experimentů a inovací  v oblasti cirkusového umění financovaný nadací Esmée Fairbairn. Prostřednictvím Lab:time mohou umělci a umělecké společnosti získat podporu formou mikrograntů, případně formou zajištění prostoru na zkoušení, vývoj a vývoj. Cílem programu je podpořit tvůrčí rozvoj v oblasti současného cirkusu. Žádosti do programu Lab:time jsou přijímány čtyřikrát ročně. 

Uzávěrka přihlášek do předposledního kola je již ve čtvrtek 3. října !

Program Lab: time obsahuje celkem čtyři oblasti podpory, v rámci kterých mohou umělci žádat o mikrogranty (až do výše £600) na personální či technické zajištění svých projektů, nebo o poskytnutí tréninkového prostoru přímo v Circus Space. V rámci jedné žádosti je možné zažádat o podporu z více oblastí zároveň. 

Žádost v podobě dvoustránkového elektronického dokumentu by měla obsahovat popis projektu, který chce žadatel realizovat, proč zrovna tento projekt, s kým chce na projektu spolupracovat a jako formu podpory očekává od programu. Součástí přihlášky mohou být také odkazy na webové stránky či odkazy na audiovizuální materiály, které přiblíží žadatelův projektový záměr.  Více informací o podání žádosti  ZDE.