REINVENTING CIRCUS ORGANIZATIONS PODCAST

Představujeme vám podcast k projektu Reinventing Circus Organizations. V pondělí 9. 10. bude venku první díl a další díly pak zveřejníme každé pondělí.

CESTA K MODERNÍMU MANAGEMENTU PRO 21. STOLETÍ

Jak vytvořit pracovní prostředí, které motivuje lidi k převzetí odpovědnosti za svou práci a sladí je s cíli a vizí organizace? To byla jedna ze základních otázek, které iniciovaly projekt Reinventing Circus Organizations. Na tomto projektu spolupracovaly čtyři evropské organizace s cílem rozvíjet pracovní prostředí tak, aby poskytovalo vynikající zázemí svým zaměstnancům, ale také klientům, studentům a partnerům. Chcete-li se o jejich cestě dozvědět více, můžete si poslechnout REINVENTING CIRCUS ORGANIZATIONS PODCAST moderovaný Veronikou Joškovou Štefanovou, kde zazní příběhy belgického Cirkusu v Bewegingu, českého CIRQUEONu – Centra pro současný cirkus, německého Coraggia a švédského Cirkus Cirkör.

Reinventing Circus Organizations I.CIRQUEON: Bridging the Gap between Office and Training Space

Reinventing Circus Organizations II.Cirkus in Beweging: Harnessing Passion

Reinventing Circus Organizations III.Coraggio: Pioneering New Frontiers in Honest Communication

Reinventing Circus Organizations IV. – Cirkus Cirkör: Empowering Creativity Without Limits

Podcast můžete poslouchat zde:

Projekt je spolufinancován programem Erasmus+

__________

ENGLISH:

Reinventing Circus Organizations: Embracing Modern Management for the 21st Century
How to create a working environment that motivates people to take ownership of their work and aligns them with the goals and message of the organization? This was one of the fundamental questions that initiated the Reinventing Circus Organizations project. Four European organizations collaborated on this project with the aim of developing their structures to provide an excellent working environment for their employees and ensure the best possible experiences for their clients, students, and partners. To learn more about their journeys, you can listen to the REINVENTING CIRCUS ORGANIZATIONS PODCAST hosted by Veronika Jošková Štefanová, where the stories of Belgian Circus in Beweging, Czech CIRQUEON – Centre for Contemporary Circus, German Coraggio, and Swedish Cirkus Cirkör are featured.

The project is co-funded by the Erasmus+ programme.