Výzva pro umělce: Park in progress

Park in progress je kočovný program mobility spravovaný organizací Les Pépinières Européennes. Program sdružuje maldé umělce a profesionály z oblasti umění, kteří společně pracují na tvorbě, produkci a šíření projektu. Park in progress se doposud konal na osmi různých místech v sedmi různých zemích. V každém místě umělci prozkoumají parky či městskou zeleň a vybranou plochu oživí svými výstupy.

Další pokračování programu proběhně na Kypru v městských zahradách hlavního města, které obklopují parlament a městské divadlo, a je specificky zaměřen na cirkusové umění. Úspěšní žadatelé se zúčastní sedmidenní mezinárodní rezidence v termínu od 29. září do 5. října 2012.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna.

Více informací a přihlášky jsou k dispozici na stránkách programu (.http://www.parkinprogress.eu/)

 

Publikováno: 13.8.2014