9. 1. 2024, Aktuality Cirqueonu

Cirkus a zdraví

Cirkus a zdraví 

➞ Cirkus a zdraví – setkání s Adélou Jordákovou vedené Veronikou Joškovou Štefanovou
➞ pondělí 27. 5. 2024 / 19:00 / Knihovna CIRQUEONu (Vlastislavova 603/11, 1. patro – zvonek CIRQUEON studio)

Hlavním nástrojem cirkusových artistů a artistek je jejich tělo. Jaká jsou rizika, která tato profese skýtá? Jaké podmínky v péči o „cirkusové tělo“ Česko nabízí a setkáváme se zde se specifickými postupy a trendy, které v tomto oboru v současné době převládají? Kdo se vůbec může stát fyzioterapeutem nebo terapeutkou pečující o cirkusové profesionály a profesionálky? To je téma pro fyzioterapeutku Adélu Jordákovou.

Adéla vystudovala fyzioterapii na 2.LF v Motole a působí jako fyzioterapeut zejména u tanečníků (balet ND) a cirkusových umělců. Aktivně se vzdělává v taneční a cirkusové medicíně a přednáší v ČR i v zahraničí (HAMU, INAC, SKH). Má za sebou také roční studijní pobyt na cirkusové škole SKH ve Švédsku, kde se věnovala především vertikálnímu lanu. Věnuje se ale i dalším závěsným disciplínám a stojkám a baví ji propojovat věci ve vzduchu a na zemi.

_______

Veronika Jošková Štefanová ukončila vysokoškolská studia doktorátem na Katedře divadelních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývala novým cirkusem. Příležitostně vyučuje na Akademii múzických umění nebo Vysoké škole ekonomické. Veronika dohlíží na knihovnickou, dokumentační a výzkumnou sekci CIRQUEONu. Pracuje jako reportérka a redaktorka Českého rozhlasu Vltava a publikovala několik článků, studií a odborných publikací, např. v časopisech Disk, Theatralia nebo Performance Matters. Výzkumné práce prezentovala také na různých konferencích, např. Circus and Space na univerzitě v Münsteru. Pod hlavičkou CIRQUEONu byla spolupořadatelkou konference Circus and Its Others.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO CIRQUEON – nová generace reg. č. projektu: 313000233) a Ministerstva kultury.