9. 1. 2024, Aktuality Cirqueonu

Nový cirkus včera a dnes – přednáška s Veronikou Joškovou Štefanovou

Cesta nového cirkusu v prostoru i v čase od jeho počátků až do dneška v Čechách i ve světě

➞ Nový cirkus včera a dnes – přednáška s Veronikou Joškovou Štefanovou
➞ 23. 1. 2024 / 19:00 / Knihovna CIRQUEONu (Vlastislavova 603/11, 1. patro – zvonek CIRQUEON studio)

Nový cirkus baví lidi čím dál víc, za posledních patnáct let v Česku vznikla celá řada novocirkusových souborů, festivalů, kurzů i akcí. Nový cirkus se u nás ale nezjevil z čistého nebe. Odkud přišel a jak a díky komu u nás zapustil své kořeny? Jak se proměňoval v čase a kdo patří k zásadním průkopníkům tohoto oboru u nás i ve světě? Přijďte do knihovny CIRQUEONu na setkání s Veronikou Joškovou Štefanovou, která představí prostřednictvím video i fotodokumentace cestu nového cirkusu v prostoru i v čase od jeho počátků až do dneška.

➤ Omezená kapacita, rezervujte si své místo ZDE

Veronika Jošková Štefanová ukončila vysokoškolská studia doktorátem na Katedře divadelních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývala novým cirkusem. Příležitostně vyučuje na Akademii múzických umění nebo Vysoké škole ekonomické. Veronika dohlíží na knihovnickou, dokumentační a výzkumnou sekci CIRQUEONu. Pracuje jako reportérka a redaktorka Českého rozhlasu Vltava a publikovala několik článků, studií a odborných publikací, např. v časopisech Disk, Theatralia nebo Performance Matters. Výzkumné práce prezentovala také na různých konferencích, např. Circus and Space na univerzitě v Münsteru. Pod hlavičkou CIRQUEONu byla spolupořadatelkou konference Circus and Its Others.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO CIRQUEON – nová generace reg. č. projektu: 313000233) a Ministerstva kultury.