Webinář Daňové aspekty mezinárodní spolupráce

Platforma českých novocirkusových profesionálů přináší dva online webináře zaměřené na problémy spojené s mezinárodní spoluprací a daněmi. Jsou určené pro aktéry kulturní scény se zaměřením na nový cirkus.

Oba webináře se konají 8. února a registrovat se na ně můžete zde. Webináře jsou pro účastníky zdarma a proběhnou online na Zoomu. Odkaz účastníci obdrží dva dny před akcí.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská – daňová poradkyně dlouhodobě se specializující se na problematiku mezinárodního zdanění a veřejně vystupujících umělců

Webinář pro fyzické osoby – veřejně vystupující umělci 10:00 – 12:00

Je určen jak pro výkonné umělce, tak další osoby, které veřejně nevystupují, rezidenty ČR, kteří mají i příjmy ze zahraničí.

 • Kdo je český daňový rezident, jak správně určit, jak doložit
 • Kdy může být příjem českého daňového rezidenta (veřejně vystupujícího umělce, např. artisty) zdaněn v zahraničí podle článku Umělci a sportovci smluv o zamezení dvojího zdanění (co doložit v zahraničí, jak článek aplikovat)
 • Kdy může být příjem českého daňového rezidenta (veřejně nevystupujícího umělce, např. režiséra nebo light designéra) zdaněn v zahraničí,
 • Co dělat s příjmem zdaněným v zahraničí v České republice a jak naložit s daní sraženou v zahraničí v daňovém přiznání v České republice
 • Jak na DPH
 • A co sociální a zdravotní pojištění, pokud není činnost umělce realizována jen v České republice?
 • Dotazy k aktuálně podávaným daňovým přiznáním

Webinář pro právnické osoby – organizátory vystoupení v ČR 13:00 – 15:00

 • Rozdílné zdanění veřejně vystupujících umělců českých daňových rezidentů a daňových nerezidentů a povinnosti plátce daně (organizátora)
 • Kdo je veřejně vystupující umělec a kdo je umělec veřejně nevystupující z důvodu rozdílného zdanění
 • Kdo je český daňový rezident, jak správně doložit plátci daně (organizátorovi) s ohledem na jeho povinnosti
 • Jak napsat smlouvu se zahraničním umělcem
 • Licenční ujednání související s veřejným vystoupením a její zdanění
 • Kdy má organizátor jako plátce daně povinnost srážet daň v České republice a kdy ne, jaké má oznamovací povinnosti
 • Jak na DPH

CHCI SE REGISTROVAT

 

Akce se koná za podpory Fondů EHP v rámci programu Kultura. Oficiální stránky Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org