30. 9. 2014, Zpravodajství

Women´s Circus Prague

Women´s Circus Prague aneb cirkusové lekce pro ženy: Cirkus TeTy ve spolupráci s Centrem pro nový cirkus CIRQUEON / Ženský cirkus je určen pro ženy a jejich děti, které mají zkušenost s domácím, sexuálním či jinou formou násilí. Navazuje na třicetileté australské zkušenosti, které ukázaly, že cirkus je výborným prostředkem k znovuobjevení sebedůvěry, sebevědomí, pozitivního vztahu k vlastnímu tělu a také upevnění vztahu mezi matkou a dítětem. Nyní Vám nabízíme možnost si ženský cirkus vyzkoušet i v Praze.
Pravidelné cirkusové lekce pro matky s dětmi, které prošly domácím či sexuálním násilím ZDARMA.
Více informací na e-mailech info@cirkustety.czjana@cirqueon.cz či na tel. číslech+420776203313 a +420606512112