22. 5. 2024, Zpravodajství

SYMPOSIUM DANCETOPIA 24. – 26. května v Praze

SYMPOSIUM DANCETOPIA se uskuteční 24. – 26. května v Praze.

Sympozium zkoumá identitu současné taneční tvorby ve světe. Událost zasazená do poetického prostředí divadla, městské divočiny a tanečního klubu, zabydlí Palác Akropolis, Přístav 18600 a Fuchs2. Ve hře jsou dvě studijní témata: Fantazie & Realita a Důvěra & Sounáležitost. V dopoledních woshopových formátech představí vlastní taneční praxe mezinárodní expertky Anne Juren a Maria Scaroni. Odpoledne proběhnou panelové diskuse s odbornicemi Anne Juren, Maria Scaroni, uměnovědkyněmi Hanou Polanskou a Barborou Etlíkovou a kurátory*kami symposia Katarínou Bakošovou, Nevou Guido, Alicí Minar, Eduardem Adamem Orszulikem a Breeanne Saxton. Večer zahájí performativní intervence umělci*kyně pozvaní*é na základě otevřené výzvy.

Termín ‚topia‘ v názvu naznačuje, že toto symposium má za cíl vytvořit ‚místo‘, kde se setkávají odborníci*ice, umělečtí*cké profesionálové*ky, tanečníci*ice a veřejnost, aby spolu komunikovali*y, vyměňovali*y si informace a studovali*y. Je to místo pro imaginaci tance, vizualizaci, snění a kladení otázek překračující hranice utopie či dystopie.

Harmonogram a detailní program najdete zde.

Webové stránky projeku