Jak propojit akademický výzkum a praxi v cirkuse

O propojení akademického výzkumu a praxe v cirkusové pedagogice v knihovně Cirqueonu promluví producentka a výzkumnice Barbora Adolfová.

➞ pondělí 25. 3. 2024 / 19:00 / Knihovna CIRQUEONu (Vlastislavova 603/11, 1. patro – zvonek CIRQUEON studio)

 

S mladým a sociálním cirkusem se potkala už v roce 2010 v CIRQUEONu, odkud pokračovala na doktorské studium na DAMU, Fulbright stáž na Pennsylvania State University v USA a nejnověji do Bruselu, kde od ledna 2024 koordinuje mezinárodní síť mladého a sociálního cirkusu Caravan Circus Network. V rámci setkání v knihovně CIRQUEONu se mimo jiné Barbora Adolfová zaměří na svůj kvalitativní výzkum „mladého“ hlasu, kterým chtěla dokázat, že cirkus pro mládež může podporovat sounáležitost a začlenění.

 

Debaty a přednášky v knihovně CIRQUEONu jsou realizovány v rámci projektu NPO CIRQUEON – nová generace reg. č. projektu: 313000233.

Akce se koná za podpory Fondů EHP v rámci programu Kultura. Oficiální stránky Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org