VÝZVA: Social Circus Project in Prison

Spolu se šesti evropskými partnery rozjíždíme další kolo social cirkusových workshopů v rámci projektu SOCIAL EDUCIRCATION podpořeného programem Erasmus+

První workshop v řadě se uskuteční už v červnu 2015 v belgickém Leuvenu a my hledáme dva české účastníky – cirkusové lektory, divadelníky nebo sociální pracovníky se zájmem o cirkus.

Pětidenní workshop navazuje na dlouhodobou práci lektory Riky Tayemans v mužské věznici v Leuvenu a chce využít mezinárodního rozměru pro intenzivnější práci s vězni pomocí různých cirkusových a divadelních technik.

TERMÍN: 15. – 21. června 2015 (včetně cestovních dní)

MÍSTO: Leuven, Belgie

ORGANIZÁTOR: Cirkus in Beweging, http://www.cirkusinbeweging.be/

JAZYK WORKSHOPU: Angličtina

Cirqueon svým účastníkům hradí účast na workshopu, dopravu a ubytování.

Podrobnější informace o workshopu najdete na webu projektu Educircation: http://www.educircation.eu/workshops/item/119-social-circus-project-in-prison

Pokud byste se workshopu chtěli zúčastnit, pošlete do konce února svůj životopis a krátký motivační dopis na e-mail barbora@cirqueon.cz

 

Publikováno: 10.2.2015