Na rezidenci do Alty!

Studio ALTA vyhlašuje výzvu pro předkládání projektů, která je určena profesionálním umělcům z oblasti performing arts.

Vybraným projektům ALTA nabízí:

  • intenzivní dvoutýdenní rezidenci v termínu 5. 2. – 16. 2. 2018 v prostoru divadla a na zkušebně 23,
  • prezentaci work in progress 16. 2. 2018 v prostoru divadla či zkušebny 23,
  • potenciál další spolupráce ve formě koprodukce, zařazení projektu do dramaturgie Studia ALTA apod.

Uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2017.

Více informací najdete tady.

SLEDUJTE TAKÉ STRÁNKU WORKSHOPY, DO KONCE ROKU NÁS JEŠTĚ ČEKÁ:

9:30 – 10:45 / Ranní tréninky v ALTĚ
Vtančete se do dne správnou nohou!
27. – 30. 9. Lenka Kniha Bartůňková
2. – 6. 10. Tina Breiová

7. 10. – 8. 10. 2017 10:00 – 14:00 Martina Hajdyla Lacová & Lucia Kašiarová: Indivi(dualita) – skupina – vnímání – komunikace
Dvě ženy, více těl, uvnitř, vně. Tanec jako forma naslouchání k svému vnitřku, ke svým skutečným potřebám a tanec jako způsob učení se toleranci vůči dalším individualitám v prostoru i mimo něj.

Publikováno: 26.9.2017