31. 8. 2010, Zpravodajství

Festival nového cirkusu Circa

Již po dvaadvacáté se v malebném městečku Auch poblíž jihofrancouzského Toulouse uskuteční festival nového cirkusu Circa. Cílem festivalu je prezentovat příznivcům nového cirkusu z řad profesionálů, amatérů i badatelů nejaktuálnější tendence v tvorbě nového cirkusu. Proto také festival nese v záhlaví svého jména dodatek ?festival aktuálního cirkusu.“

Představení

Do své dramaturgie se organizátoři Circa snaží zařadit představení, která jsou novátorská a originální a která s sebou přináší nové tvůrčí tendence. Návštěvníci festivalu jsou tak každým rokem svědky nejrůznějších inscenačních postupů a stylů. Představení se odehrávají v tradiční kruhové manéži, na frontální scéně, nebo i pod širým nebem. Jsou zaměřena na jednu specifickou cirkusovou disciplínu, na jejich vzájemné propojení i na prolínání cirkusového umění s jinými uměleckými vlivy.

Tvůrci festivalu Circa usilují o to, aby se tato událost stala křižovatkou, na níž se setkávají nejaktuálnější tendence současné cirkusové tvorby.

Kdo se mimo jiné zúčastní

Mezi nejzvučnější jména cirkusových souborů, které navštíví letošní ročník, patří Les Colporteurs s představením Sur la route… (Na cestě…), Collectif AOC a Karin Vyncke s představením Autochtone (Domorodec) nebo i spolupracující soubory Rémiho Luchéze a zábavných Pré-O-ccupé v představení Miettes (Drobečky).

Semináře, dílny a konference

Podzimní Circa také díky seminářům, dílnám a konferencím umožňuje setkávání profesionálních cirkusových umělců s amatéry a vědeckých odborníků s laiky. Nebudou chybět ani prezentace zástupců evropských cirkusových škol, které zaštiťuje Fédération Européenne des Ecoles de Cirque (Evropská federace cirkusových škol), na nichž studenti předvedou svá klauzurní představení.

Nezbývá než doporučit všem milovníkům nového cirkusového umění, aby od 23. do 31. října zavítali do Auch, které bude celý týden žít pouze novým cirkusem.

Více informací naleznete na www.circuits-circa.com