Výzva k účasti v programu PQ+

Deadline 30. 11. 2018 / Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu k účasti v programu PQ+.

Program bude součástí 14. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), které se koná od 6. do 16. června 2019. Hlavním záměrem programu PQ+ je představit zahraničním odborníkům a hostům PQ 2019 současná česká scénická umění s akcentem na scénografii.

Do programu PQ+ 2019 lze přihlásit různé formy prezentace, jako jsou inscenace, performance, imerzivní, interaktivní a zážitkové eventy, výstavy, kompozice a další formáty prezentace tvorby z oblasti divadla, tance, hudby, light designu a sound designu, které se váží k oboru a/nebo tematice scénografie.

Přihlášky do programu PQ+ 2019 se podávají prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na tomto odkazu. Přihlášky lze podávat do 30.11.2018. Rozhodnutí o zařazení do PQ+ 2019 bude k dispozici do 15.1.2019.

Podmínky pro uvedení v programu PQ+ 2019 a další informace najdete zde.

Publikováno: 29.10.2018