Open call: La Central del Circ

Deadline 13. 12. 2018 / La Central del Circ vypisuje dvakrát ročně open call pro rezidence v rámci svého programu podpory umělecké tvorby. Aktuální výzvy se týkají čtyř kategorií, z nichž každá reaguje na specifické potřeby a na stav kreativního procesu, ve kterém se daný soubor právě nachází.

  1. En Origen – Dynamic Residencies: dvoutýdenní rezidence pro přípravu a výzkum
  2. En Estudi Residencies: 3-6týdenní rezidence pro umělce, kteří jsou na začátku tvorby krátkého představení nebo work in progress
  3. En Fabricació Residencies: 3-6týdenní rezidence určená umělcům, kteří dokončují nový projekt
  4. Preview Residency: pro jeden vybraný projekt (přednost budou mít španělské a katalánské soubory)

Rezidence budu probíhat v roce 2019, konkrétní termíny se budou odvíjet od potřeb umělců a vytíženosti prostoru.

Podrobné informace včetně odkazů na přihlašovací formuláře najdete v přiloženém pdf.

Deadline pro zaslání přihlášek je 13. prosince 2018.

Convocatoria_Nov2018_ENG

Publikováno: 28.11.2018