Nabídka rezidence pro umělce ve městě Nice

L’Entre-Pont je tvůrčí místo pro kreativní umění: především divadlo, tanec, cirkus a pouliční umění. Nachází se v hale Spada, v bývalém průmyslovém objektu.

Od roku 2008 pořádá L’Entre-Pont 4 umělecké rezidence kařdý rok pro profesionální umělce a skupiny za účelem rozvoje místní kulturní sítě. Do konce června je nutné zaslat žádost o maximálně třítýdenní rezidenci na rok 2013. Podpořené projekty budou vybrány výběrovou komisí.

Přihlášku k rezidenci naleznete v příloze k článku.

Podmínky:

 • Doba trvání rezidence: 1 – 3 týdny
 • Zajištění zkušebních prostorů: zkušebna je vybavena osvětlením i zvukovým zázemím (viz technický plán na stránkách – záložka „praktické informace“)
 • Podpora – lidské zdroje: umělecká, technická, administrativní, dle potřeb
 • Příspěvek  na ubytování (max. 4 osoby)
 • Příspěvek na cestovné
 • Spolupráce s členy výběrové komise

Poznámka: Diety nejsou hrazeny prostřednictvím L’Entre-Pont.

Vaše žádost musí obsahovat:

 • Vyplněnou přihlášku (ke stažení níže). Všechna pole musí být vyplněna a nesmí překročit počet požadovaných řádků. Odesílejte prosím ve formátu „.doc“
 • Záznam o dosavadní umělecké tvorbě
 • Předpokládaný rozpočet
 • V závislosti na fázi projektu – vizuální dokumentaci

Kritéria pro výběrovou komisy:

 • Kreativita a umělecká hodnota projektu
 • Finanční životaschopnost projektu

Harmonogram:

 • Projekty musí být podané nejpozději do 30. června 2012 emailem
 • říjen 2012 – výběrové řízení
 • květen – prosinec 2013 – realizace rezidencí.

Kontakt:

L’Entre-Pont
16 rue de Roquebillière – 06300 Nice
Tel : 06 74 10 38 44 /
Email : contact@entrepont.net
www.entrepont.net

Přihláška rezidence

Publikováno: 12.6.2012