Kurz Prevence zranění

Nově otevíráme sérii dvou přednáškových kurzů s tématem PREVENCE ZRANĚNÍ. Kurzy jsou ideální pro lektory, umělce a pro kohokoliv, koho zajímá, jak předejít zranění při sportovních aktivitách. Přednášky na sebe navazují, ale přihlásit se lze pouze na jednu z nich.

Prevence zranění – 21. 10. 2023

OBSAH PŘEDNÁŠKY

-základní tréninkové principy, tréninkové fáze a rozdělení tréninku, periodizace tréninku, důležitost konzistence

– fyzické kapacity, physical preparation – co to je, kdy provádět, důležitost cross training

-neuromuscular training, důležitost tréninku propriocepce, význam rozcvičení

-protahování – rozdíly v různých metodách, rozdíly v protahování pro různé struktury a co přesně potřebuji protáhnout a co ne (svaly, šlachy, vazivo, nervy, fascie, kloubní pouzdra)

-silový trénink a jeho důležitost

-běžné tréninkové chyby, princip adaptace

-význam spánku, výživy, dostatečného odpočinku a psychické pohody, doporučení pro sportovce

-vysvětlení pojmů akutní přetížení, chronické přetížení, přetrénování

-hypermobilita – definice, doporučení k tréninku

-low energy availability, RED-S syndrom ve sportu

-žena a sport – vliv hormonů na výkon

-akutní poranění měkkých tkání – Peace and Love guidelines (2019), vysvětlení přirozeného zánětlivého a regeneračního procesu

Prevence zranění se specifikací pro cirkusové prostředí – 12. 11. 2023

OBSAH PŘEDNÁŠKY

-představení výsledků studií z cirkusového prostředí o výskytu a mechanismu zranění – kdo se zraňuje a jak, statistiky (NCS Montreal, Codarts Rotterdam, NICA Melbourne, Cirque du Soleil, rekreační cirkus USA)

-potenciální rizikové faktory ke zranění v cirkuse – fyzické a psychosociální proměnné

-psychologická stránka věci – mentální odolnost, perfekcionismus, úzkostlivost, sebevědomí a jeho zdroje, mental health issues v cirkuse

-problém úzké identity a úzké specializace, důležitost dalších zájmů kromě cirkusu

-specifika cirkusového prostředí – jak na periodizaci tréninku, jak odpočívat, nepravidelný režim, nárazová zátěž

-kombinace disciplín, fyzická příprava

-hypermobilita v cirkuse – jak s ní pracovat a jak přizpůsobit trénink

-management zranění – když „nemám čas být zraněný“ a současné možnosti, kde hledat pomoc, systém zdravotní péče v ČR

-nechirurgické možnosti léčby, orthobiologie, benefity a rizika glukokortikoidů, PRP, kyselina hyaluronová

Více informací na  kurzy@cirqueon.cz

Lektoři kurzu