Jednorázové kurzy v Cirqueonu

Jednorázové kurzy v Cirqueonu

CIRKUS POD STŘECHOU CIRQUENU S PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM

Konečně je to tady! Přesouváme JEDNORÁZOVÉ LEKCE do VNITŘNÍCH PROSTOR  našeho centra, což nám otevírá možnost opět se zaměřit na cirkus a cirkusové disciplíny, na které jste všichni zvyklí.

Cirkusová školka pro nejmenší nabídne základní cirkusové dovednosti formou her, o fous starším dětem se věnuje Cirkusová škola, která se zaměří na zlepšení koordinace pohybu a posilovací cvičení pomocí cirkusových technik, teens se vyřádí v Cirkus ZKUS! a dospělí si projdou průřezem cirkusových disciplín v Multicirkusu.

Podmínkou návštěvy však bude doklad o bezinfekčnosti. U dětí nám postačí čestné prohlášení rodičů, dospělí se prokáží negativním testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání COVID-19.

Hlásit se můžete již nyní prostřednictvím našeho rezervačního systému.

 

Do prostoru CIRQUEONu (recepce a její přilehlé prostory, tréninkové haly) může vstoupit jen taková osoba, která se prokáže platným negativním testem splňujícím následující požadavky:

Děti: 

Čestné prohlášení rodiče, že jeho syn/dcera:

byl/a testována antigenním testem s negativním výsledkem v době posledních 72 hodin, nebo

byl/a testována RT-PCR testem s negativním výsledkem v době posledních 7 dnů, nebo

prodělal/a nemoc COVID – 19, uplynula u ní/něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o dítě bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Prohlášení bude odevzdáno na recepci k následné archivaci.

Čestné prohlášení může rodič vyplnit na místě. Děti si samy vyplňovat čestné prohlášení na místě nesmějí.

Dospělí: 

Předloží na recepci doklad (kopii/sms/mail) o tom, že:

a) osoba byla testována RT-PCR testem s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, nebo

b) osoba byla testována POC testem na přítomnost antigenu viru nejdéle před 72 hodinami, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

VÝSLEDKY TESTŮ PROVEDENÝCH MIMO CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠTĚ NEPŘIJÍMÁME.

Testy na místě neprovádíme ani nepřijímáme.

Bez předloženého potvrzení nebude umožněn vstup na kurz.

Děkujeme za pochopení.

Další kurzy: Jednorázové kurzy