Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

Lukáš studoval katedru dokumentární tvorby na FAMU. Od roku 2001 je zdravotním klaunem, v roce 2012 se stal členem obnoveného souboru klaunského divadla Squadra Sua.

vyučuje

Neherectví