Tereza Vohralíková

Tereza Vohralíková

Tereza vystudovala bakalářské a navazující magisterské studium na FHS UK, na katedře Studií občanské společnosti. Od roku 2013 do roku 2019 pracovala jako produkční pro festival Letní Letná, mezitím působila v Divadle v Dlouhé jako vedoucí administrativy nebo jako produkce hudebního festivalu Mighty Sounds a dalších individuálních projektů. Od roku 2018 je projektovou manažerkou v CIRQUEONu, kde má na starost evropské projekty, řídí rezidenční program, spolupořádá festival Nuselské dvorky, produkčně zajišťuje festival Cirkopolis, firemní akce a akce pro veřejnost.

projektová manažerka, festivaly, pronájmy, rezidenční program, eventy a firemní akce
+420 723 206 713