Daniel Kvašňovský: Chci technicky růst, abych se na jevišti cítil pohodlně

Daniel Kvašňovksý chtěl být vždy cirkusovým artistou. K vysněnému cíli se vydal přes divadlo – nejdřív činoherní a potom fyzické. Náročné studium na italské cirkusové škole Flic ho připravilo na další dobrodružství – studium na prestižní francouzské cirkusové škole Académie Fratellini. O jeho cestě k cirkusu ze Slovenska přes Českou republiku, Itálii až do Francie jsme se bavili přes virtuální most mezi Prahou a Paříží. Poslechněte si CIRQUEON CIRCUS PODCAST s Veronikou Štefanovou.

Autor/Editor: Veronika Štefanová

Zvukový design: Petr Váně

Foto: Julie Carretier-Cohen

 

Daniel Kvašňovský: I want to grow technically to feel comfortable on stage

Daniel Kvašňovksý always wanted to be a circus artist. He reached his goal through the theatre – first drama and then physical. A demanding study at the Italian circus school Flic prepared him for another adventure – studies at the prestigious French circus school Académie Fratellini. We talked over the virtual bridge between Prague and Paris about his journey to the circus from Slovakia through the Czech Republic, Italy and France. Listen to CIRQUEON CIRCUS PODCAST, today with Veronika Štefanová.

Author/Editor: Veronika Štefanová

Sound design: Petr Váně

Foto: Julie Carretier-Cohen

Další