Circus Clinic: Exploring the therapeutic potential of contemporary circus

Cílem této publikace je inspirovat a informovat. Zkoumá několik případů, u kterých lze nový cirkus použít k podpoře a rozvoji terapeutických procesů u dětí a mladých dospělých. Nejde o univerzální manuál ani vyčerpávající výčet, ale nabízí zajímavé způsoby, jak přemýšlet o cirkusu a jeho možnostech pro podporu celkové pohody prostřednictvím her, kreativity, uvědomování si vlastního těla, propojení a tělesného, duševního a emocionálního zapojení.

Tato kniha je výsledkem mezinárodního projektu účastníků z Belgie, Itálie a České republiky, kteří mají různé odborné znalosti v oblasti cirkusu pro mládež, sociálního cirkusu, psychologie, psychoterapie, ergoterapie a expresivní arteterapie.

_____________

The aim of this book is to inspire and inform. It explores several cases in which contemporary circus can be used to support and advance therapeutic processes for children and adolescents. It is neither a definitive guide, nor an exhaustive list, but offers exciting ways to think about circus and its possibilities for supporting well-being through play and creativity, body awareness, connection, and diligent physical, mental and emotional effort.

This book is the result of an international exchange between practitioners from Belgium, Italy and the Czech Republic, with a variety of expertise in youth circus, social circus, psychology, psychotherapy, occupational therapy and expressive arts therapy.

Circus Clinic