Encouraging european cooperation projects 3

  Dokument Encouraging european cooperation projects vydala Circostrada Network za účelem představení mezinárodních projektů, které budou završeny v roce 2013. Online publikace vznikla z potřeby představit profesionálům z oblasti nového cirkusu a pouličního umění možnosti, jak mohou mezinárodní projekty a spolupráce vznikat. Tato příručka má ukázat, jakým způsobem lze postupovat při navazování mezinárodních kontaktů, nalézaní zdrojů (informačních i finančních) a sestavování plánů pro nové projekty.

  V dokumentu najdete analýzy těchto mezinárodních projektů (délka projektu, financování, členové projektu a kontaktní údaje):

  ARTICULATE

  Bridge of friendship

  CARAVAN

  Circostrada Network

  Circo Verso

  Circus Adults Training in Europe (CATE)

  Circus Art Research & Exchange (CARE)

  Circus as a way of life

  [Circus] work ahead!

  Create to Connect (CnC)

  European Youth Circus Organisation (EYCO)

  European Federation of Professional Circus Schools (FEDEC)

  Hip Cirq Europ’

  European Manifesto for Transformation through Art (META)

  Parkinprogress

  Participatory Investigation of Public Engaging Spaces (PIPES)

  PASS – Circus Channel

  Process()s

  Pyrénées de Cirque

  Recover the Streets

  Social Educircation

  SPECTRUM, Light Interaction in Public Spaces

  Terres d’imaginaire

  TOQQORTUT – Circus Effects Network Unpack the Arts

  European Zone of Artistic Projects 2 (ZEPA 2)

   

  Zdroj Circostrada Network

   

  Projets_EU_2013_EN.pdf

  Další