Encouraging European cooperation projects 1

  Circostrada Network se rozhodla uveřejnit seznam mezinárodních projektů pro rok 2011, které jsou podporovány ze zdrojů Evropské unie. Cílem dokumentu je představit možné způsoby mezinárodní spolupráce a prostředky, které je možné ke zrealizování projektu získat.

  Publikace obsahuje portrét každé organizace a i uskutečněného projektu, výši dotace, členy projektu a kontakt organizace iniciující daný projekt.

  Jednotlivé infomace a poznatky tak mohou obohatit a motivovat další i z řad českých pouličních umělců nebo novocirkusových artistů. Publikace i potřebným zdrojem pro důležité kontakty v této umělecké oblasti. Důležitou součástí publikace jsou i informace o finančních zdrojích z fondů Evrospké unie, ale i jiných zdrojů spojených s regionálním rozvojem nebo vzděláváním.

  V dokumentu najdete informace o:

  Caravan

  Cascas – Experiment Diversity with the Street Arts and Circus

  Circostrada Network

  Circ-Que-O

  Ciudades que Danzan

  Least Common Multiple

  Educircation

  European Youth Circus Organisation

  European Federation of Professional Circus Schools

  Le Plôt

  Meta European Manifesto For Transformation Through Art

  Mob

  New Nordic Circus Network

  Open Street

  Parkinprogress

  Rendez-Vous

  Transac – Transnational Co-Production in Action

  Trans-Mission

  Zepa (European Zone of Artistic Projects)

  Zdroj: Circostrada Network

  ProjetsEU_EN_2011_1.pdf

  Další