The Circulation of street arts and circus artworks in Europe

Studie The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe mapuje financování evropských souborů pouličních umělců a nového cirkusu. Čtyři autoři – Anne Tucker, Anne-Marie Autissier, Stéphane Simonin a Yohan Floch představují statistické údaje a přesná data týkající se financování výše zmíněných uměleckých profesí. Obě dvě umělecké oblasti jsou v rámci státní podpory vnímány jako subžánry divadelního nebo tanečního umění. Studie se snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v jednotlivých evropských zemích finančně podporovány. Údaje byly získány a vyhodnoceny na základě dotazníků rozeslaných jednotlivým evropským souborům nového cirkusu nebo pouličního umění. Mezi dotazovanými zeměmi figuruje i Česká republika.

Zdroj: Circostrada Network

The Circulation of street arts and circus artworks in Europe