Asociace nového cirkusu

Asociace nového cirkusu je otevřené sdružení nezávislých profesionálů a organizací působící v oblasti nového cirkusu po celé České republice. Jsme profesní organizací, která slouží jako platforma pro všechny, kteří se chtějí podílet na rozvoji nového cirkusu v ČR.

Hlavními úkoly Asociace je podpora, facilitace a realizace činností a aktivit, které slouží k rozvoji novocirkusové scény v České republice.

Hlavním cílem Asociace je všestranná podpora subjektů i jednotlivců české novocirkusové scény, její rozvoj a profesionalizace skrze facilitaci komunikace mezi členy a veřejnou správou, organizaci oborových seminářů a workshopů a prezentaci české scény v ČR i zahraničí.

Hlavní směry činnosti Asociace:

Advokacie

Asociace se účastní strategických jednání o klíčových tématech na poli živého umění jako je např. status umělce a kulturní politika. Je ve spojení s ostatními profesními organizacemi, napomáhá výměně informací a jejich sdílení dál mezi aktéry scény. Zpracovává strategické dokumenty pro rozvoj oboru a usiluje o zlepšení podmínek pro jeho realizaci. Přispívá svým hlasem do debat o kulturní politice.

Propagace a komunikace

Asociace propaguje nový cirkus jako druh umění (umělecký obor), napomáhá svou činností k jeho lepší viditelnosti a rozpoznatelnosti, a to jak širokou tak odbornou veřejností. Facilituje vztahy a spolupráci mezi novocirkusovými subjekty v rámci celé republiky. Podporuje touring novocirkusových subjektů v regionech ČR i v zahraničí, sdílení jejich zkušeností nebo kontaktů.

Vzdělávání

Asociace usiluje o vytvoření dlouhodobého konceptu cirkusového vzdělávání v České republice. Vyvíjí činnost v organizaci seminářů/workshopů pro svoje členy v aktuálně potřebných tématech, jak umělecky zaměřených, tak manažerských.

Informace

Asociace komunikuje o aktuálním dění na poli nového cirkusu u nás i v zahraničí a to například skrze webové stránky a newsletter, kde zveřejňuje open cally, výzvy, grantové příležitosti a další informace. Může spravovat databázi umělců, festivalů, rezidenčních center atp.

 

Kdo je v představenstvu Asociace?

předseda: ředitel festivalu Letní Letná Jiří Turek (jiri.turek@letniletna.cz)

členové představenstva: režisér a lektor Ondřej Holba (ondrejholba@protonmail.com), ředitelka CIRQUEONu Eliška Jevičová (eliska.jevicova@cirqueon.cz), artistic director MOVE Ostrava Jana Ryšlavá (jsem@moveostrava.cz) a ředitel Cirku La Putyka a Jatka78 Ondřej Vykoukal (ondrej.vykoukal@jatka78.cz).

 

Kdo jsou členové Asociace?

Organizace: AirGym Art Company, ART Prometheus, Cirk La Putyka, Cirkus Mlejn, Cirkus trochu jinak, CIRQUEON, FysioART, Holektiv, Jatka78, KD Mlejn, Losers Cirque Company a Divadlo BRAVO!, Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, MOVE Ostrava, UFFO Trutnov a festival Cirk-UFF, Žongléros Ansámbl

Jednotlivci: Dagmar Bednáriková, Ondřej Holba, Veronika Jošková Štefanová, Michal Mudrák, Adam Rameš, Michaela Stará, Hana Strejčková, Lenka Švolíková, Anna Vondráčková

 

Jak se můžu stát členem?

Napište email koordinátorce ANC, Anně Vondráčkové (anna@cirqueon.cz).

 

Jaké jsou stanovy Asociace?

Zde si je můžete pročíst: stanovy