Zpravodajství

Newsletter

První zmínka o českém cirkusu spadá do počátků 19. století. V té době totiž působil potulný komediant a provazochodec obeznalý ve všech disciplínách artistiky, jistý Josef Beránek. V té době stál také na Slovanském ostrově cirkus Francouzky…

HorsLesMurs a Circostrada vydala soupis publikací

HorsLesMurs a Circostrada network právě vydala soupis publikací, které se v těchto institucích vydaly, věnovaný evropskému cirkusu. Tato publikace byla sestavena Philippem Goudardem a a Magali Libong z výzkumného centra Hors les murs v Paříři.…

Festival nového cirkusu v Záhřebu

Tento rok se již po páté uskuteční Festival Novog Cirkusa (Festival nového cirkusu) v Záhřebu. Mezi zeměmi bývalého Východního bloku či bývalé Jugoslávie pravda není mnoho zástupců, kteří by pořádali akce spojené s novým cirkusem.…

Evropská cirkusová knihovna

HorsLesMurs a Circostrada network právě vydala soupis publikací, které se v těchto institucích vydaly, věnovaný evropskému cirkusu. Tato publikace byla sestavena Philippem Goudardem a a Magali Libong z výzkumného centra Hors les murs v Paříři.…

La Putyka

Nová inscenace Rostislava Nováka kombinuje akrobacii, tanec, loutky a sportovní výkony v originálním pojetí nového cirkusu. Originální pojetí inscenace La Putyka je vedeno především snahou nekopírovat francouzské novocirkusové zdroje. „Francií jako kolébkou nového cirkusu se…

Art in the Urban Space

Art in the Urban Space: Contemporary Creation as a Tool Circostrada Network Since 2003, Stéphane Simonin has been Director of HorsLesMurs, the French national resource centre for the circus and street arts. HorsLesMurs is one of four French…

Festival Letní Letná

Festival Letní Letná je mezinárodním setkáním nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění. Každoročně rozžívá posledních čtrnáct prázdinových dní Letenské sady v Praze. Pro diváka je představení v šapitó nezapomenutelným zážitkem. Cirkusový stan otevírá možnost…

Diversity of Street Arts in Europe

Proceedings of the colloquium Diversity of Street Arts in Europe Circostrada Network, November 2007 ke stažení zde: 331.66 Kb

public policies

public policies in favour of street arts and circus arts in Europe Les cahiers, Hors les murs november 2006

The Circulation of Street Arts

The Circulation of Treet Arts and Circus Artworks in Europe, Survey sample of artistic companies Circostrada Network ke stažení zde:  1013.54 Kb

Nový cirkus, Ondřej Cihlář

Publikace o zrodu „nového cirkusu“, který vznikl v době hluboké krize tradičního cirkusu, vnitřního vyčerpání a diváckého odlivu mezi lety 1970 a 1980 ve Francii. Jednotlivé kapitoly přinášejí tato témata: námluvy cirkusu a divadla, exkurs…

vznik nového cirkusu

Klasický cirkus, tak jak ho známe a který se vyvíjel více jak 2000 let, rozhodně nezažívá na počátku 21. století období svého rozkvětu . Důvodů je několik: politické a ekonomické příčiny 20. století zapříčinily zánik…

Z historie českého cirkusu

{beginslide id=“1″ title=“První zmínka“} První zmínka o českém cirkusu spadá do počátků 19. století. V té době totiž působil potulný komediant a provazochodec obeznalý ve všech disciplínách artistiky, jistý Josef Beránek. V té době stál…

Počátky klasického cirkusu

V 10. století dochází v Evropě k zajímavému úkazu, který nahrává odumírajícímu artistickému umění: ve větších městech dochází totiž k přeměně tradičních trhů na mnohem větší tržiště, jakási místa pro lidová shromáždění. A to je pro potulné komedianty…

Antika a cirkus

Zhruba kolem roku 1340 př.n.l se na jistém tržišti kdesi v Řecku objevil mladík, který udivenému publiku předváděl překvapivé kousky?chvíli stál na místě, pohupoval se, pak se otočil, udělal několik kroků, pak popoběhl?obecenstvo ani nedutalo?mladík se totiž…