Provazochodce lze nalézt již ve starém Řecku a Římě. Tato aktivita ale nebyla brána jako ten pravý sport, aby se mohla zařadit na olympijské hry a zůstala tedy profesí pro kejklíře a pouliční baviče. V této době však tato dovednost také získala své jméno. Funis znamená provaz, lano a ambulare znamená chodit.
Odtud název funambulismus. V dnešních dnech toto jméno označuje specifickou disciplínu chůze po laně s balanční tyčí. Ale technik chození po napnutém laně, prověšeném laně, slacklině a dalších je mnoho.
V našem balančním žebříčku nám lano či slacklina nabízejí další obtížnostní krok. Koule již nabízela
balanc na všechny strany, ale zároveň dodávala svojí velikostí poměrně velký povrch pro obě celá chodidla a svojí mohutností zpomalení pohybu celého objektu a tudíž i celého procesu balancování. Na laně již máme prostor opory chodidla jen velice malý a rychlost pohybu určuje pouze hmota a velikost našeho těla.

Za podpory