Kdy kdo přesně přišel s nápadem položit desku přes válec, není jisté, ale dost často je kredit připisován francouzskému performerovi jménem Vasque (kolem konce 19. století). Za disciplínu rola bolo je nyní nejčastěji považován plastový či kovový válec a napříč přes něj položená dřevěná deska – na té stojí rozkročen akrobat a balancuje tak, aby se deska nedotkla země. Velice rychle bylo přidáno žonglování během balancování
a začaly přibývat válce na sobě, napříč i podél. Momentální špičky v této disciplíně provádějí kousky snad již dávno za hranicí naší představivosti.
Většinou začínáme trénink balančních technik pouze na válcích od rola bola. Balanc v tomto případě je nejjednodušší pro stavbu našeho těla – předozadní, a výška válce je dostatečně nízká, aby se na něm každý cítil v bezpečí. Zde studenti získají základní balanční návyky a začnou trénovat všechny posturální a vnitřní
svaly, které při jakémkoliv (i malém) balancování pracují na plné obrátky.

Za podpory