Stojka je jedním ze základních akrobatických cvičení, které zpevňuje tělo, rozvíjí sílu a rovnovážné schopnosti. Jde v něm o udržení stabilní pozice těla opřeného pouze o ruce. I když různé formy balancování a chůze po rukou doprovázely člověka od pradávna, vývoj stojky jako samostatného cirkusového umění započal relativně nedávno. V počátcích cirkusu byly stojky doménou siláků, čemuž odpovídala i technika provedení stojky.

Ještě na počátku 20. století byla považována pozice prohnutých zad (banánový tvar) za technický správnou a rozšířenou nejen v cirkusovém, ale i v gymnastickém světě. Pozice prohnutých zad umožňuje kontrolovat balanc větším objemem svalů, čímž lze kompenzovat technickou nedokonalost. Tu naopak vyžaduje rovná stojka, kde se celé tělo srovná do jedné linie. Rovná stojka zabere hodně technického tréninku, který vyža-
duje cílevědomost, trpělivost a odolnost. U stojek snad více než u jiných cirkusových disciplín platí, že cesta je cíl. Díky tomu bývá trénink stojky oceňován nejen jako fyzické cvičení, ale také jako mentální trénink posilující vůli. Z těchto důvodů nebývá stojka příliš oblíbeným cvičením u dětí a mládeže, kteří často očekávají instantní úspěch. Pokusili jsme se cestu ke stojce vydláždit dílčími cvičeními, které zprostředkují drobné úspěchy, a snad dodají motivaci cestu podstoupit. Protože věřte, že naučíte-li se stojku, zcela vám to změní pohled na svět.

Za podpory