Skákání přes provaz je dovedností, o které nalezneme zmínky již ze starověkého Egypta. Je rozšířená po celém světě nejen jako pouliční zábava, ale také jako kondiční cvičení a tréninkový doplněk v rámci mnoha sportovních odvětví. V současnosti je také plnohodnotným sportem, ve kterém se soutěží v celé řadě
kategorií a úrovní. Již dávno neplatí, že skákání přes švihadlo se omezuje jen na střídání tempa a směru, ale vyvinulo se v disciplínu, která nabízí pestrou paletu trikových variací a prvků. Zejména akrobatické a freestylové skákání přes švihadlo má velký performativní potenciál, a proto tato disciplína nachází své místo v cirkusovém umění.

Za podpory