Circus Village – Cirkusová vesnička

Circus Village – Cirkusová vesnička

AKTUALITY V PROJEKTU:

Samostatné stránky projektu pro Vás připravujeme a těšíme se na realizaci Circus Village v Praze a Chomutově!

 

Cirkus Village je mimořádnou umělecko-společenskou událostí, která bude reprezentovat nový cirkus a jeho široké zaměření (vzdělávací, sociální i umělecké) pro širokou veřejnost, pro místní školy a organizace i pro profesionály. Dočasný umělecko-společenský prostor nabídne program nabitý aktivitami, které vycházejí z programu partnerských organizací (Cirqueon a Circus Xanti Norway). Celkem pětitýdenní program v šapitech představí Pražanům a obyvatelům Chomutova nový cirkus mnoha způsoby. Program bude provázán s danou lokalitou v Praze a Chomutově, ale nabídne i příležitost pro mezinárodní setkání.

Partnerem projektu je norská organizace Cirkus Xanti AS.

Circus Village TRAILER

Termín konání: Květen 2022 – Praha, Červen 2022 – Chomutov, Srpen 2022 – Sandvika

Projekt je podpořen z fondů EHP a Norska v programu Kultura, programové oblasti: Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury

Program Kultura

Fondy EHP a Norska

EEA Grants

 

Cirkus Village is an extraordinary artistic and social event that will represent contemporary circus and its broad focus (educational, social and artistic) for the general public, for local schools and organizations and for professionals. The temporary artistic and social space will offer a program full of activities that are based on the program of partner organizations (Cirqueon and Circus Xanti Norway). A total of five-week program under six big tops will introduce contemporary circus to residents in Prague and Chomutov in many ways. The program will be linked to the locality in Prague and Chomutov, but will also offer an opportunity for international meetings.

The project partner is the Norwegian organization Cirkus Xanti AS.

Circus Village TRAILER

Dates: May 2022 – Prague, June 2022 – Chomutov, August 2022 – Sandvika

The project is supported by the EEA and Norway funds in the Culture program, program areas: Entrepreneurship in the field of culture, cultural heritage and cooperation in the field of culture

Culture Program

Norway Grants

EEA Grants

 

KONTAKT: projektová manažerka: Lída Vacková /lida@altart.cz/, hlavní produkce: Tereza Vohralíková /tereza@cirqueon.cz/