CircusNext Platform

CircusNext Platform

Projekt circusnext Platform byl zahájen v listopadu 2017. Osmnáct partnerů z dvanácti evropských zemí se podílí na výběru nejvýraznějších mladých tvůrců s ambicí prosadit je na evropské i mimoevropské scéně.

Odborná porota vybrala 12 novocirkusových projektů, které se představily na konci května 2018 v Dommelhofu. Mezi těmito nejúspěšnějšími umělci se prosadila i Eliška Brtnická s projektem Opticon.

Koordinátorem projektu je francouzská organizace Jeunes Talents Cirque Europe.