Cirkusové sítě

Záměrem projektu CIRKUSOVÉ SÍTĚ je posílení kapacit CIRQUEONU – Centra pro nový cirkus, organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice. Projekt „Cirkusové sítě“ má za cíl posílit a profesionalizovat hned dvě platformy: Cirkonet a Platforma (pracovní název: platforma profesionálů v oblasti nového cirkusu). Každá ze sítí zastupuje rozdílnou oblast nového cirkusu, má rozdílnou členskou základnu a jiné potřeby.

CIRKONET je česko-slovenská síť cirkusových pedagogů aktivních v mladém a sociálním cirkusu. Zaměřuje se na rozvoj využití cirkusových technik pro práci s dětmi a mladými lidmi a lidmi se znevýhodněním (sociálním, zdravotním nebo psychickým).

PLATFORMA profesionálů v oblasti nového cirkusu je nová platforma sdružující české cirkusové profesionály – umělce, producenty, promotéry.
Po zkušenostech s dosavadní praxí a také v souvislosti s důsledky koronavirové krize se ukazuje naléhavá potřeba profesionalizace obou odlišně zacílených sítí.

Během osmnácti měsíců chceme dynamicky nastartovat fungování sítí, vytvořit dvě pracovní pozice pro produkci a koordinaci aktivit každé z nich a realizovat řadu aktivit, které podpoří rozvoj oboru. Mezi klíčové aktivity patří vytvoření analýzy současného stavu nového cirkusu v ČR z pohledu cirkusové pedagogiky na jedné straně a z pohledu uměleckého a producentského na straně druhé, identifikovat největší výzvy a potřeby oboru a pracovat kontinuálně na jejich řešení. Obě sítě budou nabízet živé aktivity, setkání, workshopy. Přineseme kvalitní informace z oboru, budeme propagovat český nový cirkus v celé šíři v rámci našich partnerství v EU, které Cirqueon – Centrum pro nový cirkus dlouhodobě buduje.

 

Projekt Cirkusové sítě je v letech 2022-2024 podpořen z Fondů EHP v rámci programu Kultura. Oficiální stránky Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org

Koordinátorka projektu

Anna Vondráčková
anna@cirqueon.cz
+420 722 989 294

Projekt Cirkusové sítě podporují