Cie Pieds Perchés

Cie Pieds Perchés

OK(N)o

Představení pro všechny smysly odehrávající se na veřejnosti a zároveň v soukromí, „u sebe doma”, jehož hlavním tématem je svoboda ve veřejném prostoru, která se neustále ztenčuje, a zároveň důvěrnost sdílená na sociálních sítích. Kam se posunula a jak se změnila hranice mezi soukromou a veřejnou sférou?

Představení OK(N)o je pokračováním uměleckého cyklu Between projeKt souboru Pieds Perchés. Cílem tohoto cyklu je spojit do jednoho souvislého celku více uměleckých projektů se stejným tématem, přičemž oním sjednocujícím tématem je vliv nových technologií na společnost a mezilidské vztahy. V tomto novém projektu se budeme zabývat rozdílem mezi soukromým a veřejným prostorem, hranicí, která oba prostory dělí a která se neustále ztenčuje, stejně jako našimi svobodami v obou prostorech a změnami ve vnímání intimity s nástupem nových technologií (internet, bezpečnostní kamery).

OK(N)o je představení „site specific“. Jeho obsah se bude měnit v závislosti na místě, kde právě budeme hrát. Základní struktura představení se tedy může dotvářet a adaptovat. Zajímáme se o architekturu daného místa a způsob, jakým ovlivňuje naše chování. Umělci, s nimiž hodlá soubor spolupracovat, se budou taky měnit podle místa, kde budeme hrát. Každé představení tak bude svým způsobem jedinečné.