Daniel Kvašňovský NIVÓ

Mnoho sil stálo člověka vypořádat se s rozhlehlostí, lákavostí a nebezpečím vzdušného prostoru. Odpoutat se od země znamená zpřetrhat pouta. Ovládnout svoji vlastní fascinaci výškou tak, aby nevedla k záhubě. Hledět do budoucnosti… Do jaké míry je to bezpečné? A má to vůbec být bezpečné? Která pouta zpřetrhat? Co všechno obětovat přeludu, vizi?

Nivó je absolventským bakalářským představením na ateliéru Fyzického divadla JAMU, kde Daniel studuje pod vedením Pierra Nadauda. Jedná se o autorský projekt, jako coach na něm spolupracuje akrobatka a lektorka CIRQUEONu Stéphanie N’Duhirahe. Daniel je i autorem scény, ze které při tvorbě choreografie vychází. Hlavním vyjadřovacím prostředkem se tak stává akrobacie na laně a manipulace s provazy.

Performer: Daniel Kvašňovský

Supervize: Pierre Nadaud

Coach: Stéphanie N’Duhirahe

Dramaturgie: Karolina Ondrová

Scénografie: Daniel Kvašňovský

Lightdesign: Jan Tranta

Hudba: Hana Foss

Produkce: Alžběta Konečná

Premiéra: 28. 3. 2019, Studio Marta