Eliška Brtnická

Eliška Brtnická

Hang out

Site-specific projekt Hang Out zkoumá městskou architekturu a především její kovové struktury z hlediska nářadí vzdušné akrobacie. Zábradlí, most, balkón, žebřík na komín atd. Zabývá se tak otázkami veřejného prostoru, jako: Kam ve městě můžu a kam ne? Co všechno mohu ve veřejném prostoru dělat?

Ve měste existují místa, kam lidé vůbec nechodí, na některá z nich je vstup zakázán. Ale na která? Jak to poznám? A kdo to vlastně určuje? Kdo tam může vkročit a kdo ne? Jaké nebezpečí tam hrozí a kdo je za co zodpovědný? Hang Out objevuje meziprostory, místa měst a městské prvky, které jsou diskutabilní z hlediska zákazů a povolení. Hraje si s pojmem ne/bezpečí, které může být velmi relativní.