Eva Stará

Eva Stará

Produkt

Vytváření ideálních produktů. Cílové skupiny, profilace skupiny – profilace produktu, možný dosah komunikace produktu.

Spotřeba produktu. Nakolik jsou naše potřeby opravdu naše a nakolik jsou uměle vytvářeny.

Dokážu vytvořit ten správný produkt právě pro tebe? Dokážu tě přesvědčit? Jsem potřeba? Jsem já dobrý produkt?

Projekt vzniká jako součást výzvy/programu souboru Tantehorse  – EMERGENCY DANCES III. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze