Lukas Blaha Lavabo

Po úspěšné inscenaci DÓ, která spolupráci Jany Stárkové a Lukase Blahy započala, připravuje dvojice další, intimnější projekt v nádherném prostoru vypuštěného bazénu v Kasárnách Karlín.

Tématem je intimita sama. Autoři vycházejí přímo z prostředí umývárny nebo koupelny, hlavní motivací je zabývat se situací, ve které se člověk ocitá sám se sebou, se svým tělem, se svým obrazem a svými myšlenkami. Co tento rituál znamená a co všechno obsahuje? Co zažívá člověk ve chvíli odhalování se sama před sebou, svlékání, omývání se? Co za rituály vykonává vědomě, a které vykonává, aniž by si to plně uvědomoval?

V rámci projektu navazují spolupráci všechny tři fakulty AMU. Za Divadelní fakultu to bude jako dramaturg/režisér Jana Stárková a jako autor scénického řešení Ondřej Menoušek. Z Hudební fakulty pak Lukas Blaha jako hlavní a jediný performer. Za filmovou fakultu Kryštof Blabla jako sound designer.