Viktor Černický Prime Figures

Prime Figures je projekt, pro který jsou inspirací a odrazovým můstkem prvočísla jako specifická podmnožina souboru čísel coby abstraktních entit. Jejich výskyt je zcela nepravidelný, a přitom v analýzach a grafickém znázornění vykazují vlastní zákonitosti a symetrii. Druhou odrazovou plochou je princip diferenciace popsaný barokním filozofem G. W. Leibnizem, který se – podobně jako prvočísla – řídí paradoxními principy:

1. vše je stále totéž, existuje jeden a týž základ,
2. vše se odlišuje stupněm, vše se různí ve způsobech.

Pojmy jednoty nebo celistvosti na jedné straně, a rozmanitosti neboli diferenciace na straně druhé, se stávají jak ústředním motivem, tak i formálním požadavkem celé performance. Viktor Černický otevírá proces veřejnosti, která bude moct v průběhu několika společně strávených dnů vytvořit na základě jasných pravidel a impulzů vlastní materiál, a naplnit abstraktní kostru performance svým osobitým a konkrétním obsahem. A tak, i když se bude Prime Figures vždy odrážet od stejných a neměnných pravidel, každá performance se bude lišit specifickým souborem zúčastněné veřejnosti.