NOVÝ CIRKUS V ČESKÉ REPUBLICE

Český nový cirkus má svou specifickou podobu, která je daná uměleckým původem jeho představitelů. Do České republiky pronikaly vlivy nového cirkusu především v tvorbě Ctibora Turby (ještě před rokem 1989). Největší rozkvět u nás nový cirkus zažívá od roku 2009. Čeští novocirkusoví artisté, kteří se ve většině případů rekrutovali z řad herců, loutkoherců a gymnastů, se k novému cirkusu přiblížili skrze divadlo. Learn This Here Now customs writing.

Z HISTORIE

Po roce 1960 zaznamenalo české, zvláště nonverbální divadlo obrození v postavě Ctibora Turby, který do svých inscenací zakomponoval prvky akrobacie a klaunerie. Turba došel k revoluční myšlence, ve které kráčel opačným směrem – vytvořil divadlo v cirkuse. Sehnal materiál, licence i sponzory a 27. srpna 1974 se v šapitó pod jménem Cirkus Alfred na pražském Špejcharu za Letenskou plání uskutečnila oficiální premiéra inscenace Klaunerie.

Do roku 1989 se performativní umění, zvláště nové formy, nemohlo svobodně rozvíjet. Po sametové revoluci 17. listopadu 1989 a s příchodem demokracie se situace v českém uměleckém prostředí změnila. Zvláště Turba začal zvát do České republiky studenty a performery, které potkal na Dimitriho škole nebo v CNAC. Vznikaly společné výtvarné intervence a pouliční divadelní představení.

90. léta

V devadesátých letech a později i na přelomu nového milénia některé české soubory začaly využívat cirkusová umění ve svých inscenacích anebo spolupracovaly se zahraničními (novo)cirkusovými profesionály. Mezi nimi bylo i Divadlo bratří Formanů, u kterých se téma cirkus odrazilo především v inscenaci Obludárium, pro kterou si nechali zhotovit vlastní dřevěné šapitó.

K průkopníkům českého nového cirkusu patří Divadlo Continuo, mezinárodní nezávislá divadelní skupina, která od roku 1995 trvale sídlí a tvoří ve vesnici Malovice u Českých Budějovic. Dodnes se soustředí zvláště na plenérové divadlo hrané v přírodě i v ulicích. K jeho nejslavnější novocirkusové inscenaci patřily Letokruhy (2004), v hlavní roli s akrobaty Salvim Salvatore a Seiline Vallée. Ti v roce 2006 založili vlastní komorní soubor Décalages – Divadlo v pohybu, ve kterém se také soustředili na novocirkusové formy.

V novém miléniu

O novém cirkuse začínáme v České republice mluvit se založením festivalu Letní Letná v roce 2004, ve kterém jeho ředitel navázal na festival Kašparův kolínský memoriál, později Mimorál. Šlo o první český festival, který začal do České republiky pravidelně přivážet soubory nového cirkusu a informovat o takovém uměleckém druhu. Předtím se jednalo o jednorázové akce.

Od té doby vznikla řada mezinárodních festivalů ne jen v Praze (Festival Cirkopolis, Fun Fatale, Prague Nonverbal, Za dveřmi…), ale i v dalších městech po celé republice (například Cirk-UFF v Trutnově, Freš Manéž v Brně, Žonglobalizace v Plzni a mnoho dalších).

Jako první umělecké seskupení, které se v České republice „oficiálně“ začalo označovat za novocirkusové, se představil Cirk La Putyka. Vznikl jako soubor v roce 2009 na základě inscenačního projektu La Putyka. Jeho iniciátorem byl Rostislav Novák mladší, který jako umělecký vedoucí primárně určuje tvůrčí směr a estetiku děl souboru.

Ve stejném roce byl v pražských Nuslích otevřen CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus s cílem nabízet zázemí pro rozvoj cirkusových umění v ČR.

Od té doby se novocirkusová scéna začíná dynamicky měnit a rozšiřovat. Vznikají další uskupení a větší i menší soubory. K těm nejúspěšnějším patří například Losers Cirque Company, Bratři v tricku, Cirkus Mlejn, Cirkus TeTy a další.

Vzdělávání v ČR

V České republice není zatím akreditovaná žádná profesionální cirkusová škola. V rámci univerzitních programů naleznete v Praze na Akademii múzických umění studium pantomimy a v Brně nabízí Janáčkova akademie múzických umění jedinečný program věnovaný klaunské tvorbě a fyzickému divadlu. Vzdělávání umělců probíhá formou neformální výuky, samostudia a stále vychází buď ze sportovního zázemí nebo z divadelních fakult. Mezi úspěšné soubory, složené právě ze studentů nebo absolventů těchto oborů, patří třeba Holektiv, Cink Cink Cirk či Feel the Universe Circus Company.

Vyhledávané jsou kurzy cirkusových disciplín pro širokou veřejnost. Kromě CIRQUEONu je nabízí třeba Cirkulárium v Plzni, Cirkus LeGrando v Brně nebo Cirkus Levitare v Olomouci.

Kulturní politika ČR

Nový cirkus ani živé pouliční umění či umění ve veřejném prostoru nejsou etablovanými nebo snad samostatnými druhy umění, která by patřila do specifické oblasti podpory. Tato umělecká oblast je součástí širší politiky Ministerstva kultury, které podporuje živé umění grantovými programy na celostátní úrovni. Samostatný Odbor umění, literatury a knihoven spravuje profesionální umění a jednou ročně vypisuje grantové řízení v pěti oblastech, přičemž nového cirkusu se týkají oblasti hned dvě: Tanec, pohybové a nonverbální divadlo a Divadelní umění.

 

 

Losers Cirque Company, foto Karel Vojkovský

NOVÝ CIRKUS V ČESKÉ REPUBLICE