NOVÝ CIRKUS V ČESKÉ REPUBLICE

Český nový cirkus má svou specifickou podobu, která je daná uměleckým původem jeho představitelů. Do České republiky pronikaly vlivy nového cirkusu především v tvorbě Ctibora Turby (ještě před rokem 1989). Největší rozkvět u nás nový cirkus zažívá od roku 2009. Čeští novocirkusoví artisté, kteří se ve většině případů rekrutovali z řad herců, loutkoherců a gymnastů, se k novému cirkusu přiblížili skrze divadlo.

V novém miléniu

O novém cirkuse začínáme v České republice mluvit se založením festivalu Letní Letná v roce 2004, ve kterém jeho ředitel navázal na festival Kašparův kolínský memoriál, později Mimorál. Šlo o první český festival, který začal do České republiky pravidelně přivážet soubory nového cirkusu a informovat o takovém uměleckém druhu. Předtím se jednalo o jednorázové akce.

Od té doby vznikla řada mezinárodních festivalů ne jen v Praze (Festival Cirkopolis, Fun Fatale, Prague Nonverbal, Za dveřmi…), ale i v dalších městech po celé republice (například Cirk-UFF v Trutnově, Freš Manéž v Brně, Žonglobalizace v Plzni a mnoho dalších).

Jako první umělecké seskupení, které se v České republice „oficiálně“ začalo označovat za novocirkusové, se představil Cirk La Putyka. Vznikl jako soubor v roce 2009 na základě inscenačního projektu La Putyka. Jeho iniciátorem byl Rostislav Novák mladší, který jako umělecký vedoucí primárně určuje tvůrčí směr a estetiku děl souboru.

Ve stejném roce byl v pražských Nuslích otevřen CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus s cílem nabízet zázemí pro rozvoj cirkusových umění v ČR.

Od té doby se novocirkusová scéna začíná dynamicky měnit a rozšiřovat. Vznikají další uskupení a větší i menší soubory. K těm nejúspěšnějším patří například Losers Cirque Company, Bratři v tricku, Cirkus Mlejn, Cirkus TeTy a další.

Vzdělávání v ČR

V České republice není zatím akreditovaná žádná profesionální cirkusová škola. V rámci univerzitních programů naleznete v Praze na Akademii múzických umění studium pantomimy a v Brně nabízí Janáčkova akademie múzických umění jedinečný program věnovaný klaunské tvorbě a fyzickému divadlu. Vzdělávání umělců probíhá formou neformální výuky, samostudia a stále vychází buď ze sportovního zázemí nebo z divadelních fakult. Mezi úspěšné soubory, složené právě ze studentů nebo absolventů těchto oborů, patří třeba Holektiv, Cink Cink Cirk či Feel the Universe Circus Company. V posledních letech se také zvýšil počet českých studentů a studentek studujících v zahraničí na univerzitách s akreditovanými cirkusovými obory, jako je Codarts (University of the arts) v Rotterdamu nebo na AMoC (Akademiet for moderne cirkus) v Kodani.

Vyhledávané jsou kurzy cirkusových disciplín pro širokou veřejnost. Kromě CIRQUEONu je nabízí třeba Cirkulárium v Plzni, Cirkus LeGrando v Brně nebo Cirkus Levitare v Olomouci.

Důležitou linii ve vzdělávání představuje tzv. youth a social circus. Z iniciativy CIRQUEONu vznikla česko-slovenská platforma CIRKONET. Ta propojuje organizace působící v oblasti vzdělávání, jejichž aktivity jsou blízké myšlenkám social cirkusu.

Kulturní politika ČR

Nový cirkus ani živé pouliční umění či umění ve veřejném prostoru nejsou etablovanými nebo snad samostatnými druhy umění, která by patřila do specifické oblasti podpory. Tato umělecká oblast je součástí širší politiky Ministerstva kultury, které podporuje živé umění grantovými programy na celostátní úrovni. Samostatný Odbor umění, literatury a knihoven spravuje profesionální umění a jednou ročně vypisuje grantové řízení v pěti oblastech, přičemž nového cirkusu se týkají oblasti hned dvě: Tanec, pohybové a nonverbální divadlo a Divadelní umění.

Z HISTORIE

Po sametové revoluci v roce 1989 začalo do Československé, později České republiky pronikat více tvůrčích podnětů ze zahraničí. Zvláště na začátku 90. let do Československa přijížděly výrazné osobnosti tehdejší francouzské novocirkusové generace. Byli to artisté, kteří zásadně ovlivnili další směřování evropského nového cirkusu.

V roce 1992 se konal první ročník bienále Kašparův kolínský memoriál, jehož zakladatelem a dramaturgem byl Jiří Turek. Už v programu druhého ročníku bychom nalezli i jméno francouzského performera původem z USA, Daniela Gulka, který na festivalu vystoupil se svým souborem Pocheros a s inscenací Cirque dʼImages.

V devadesátých letech a později i na přelomu nového milénia některé české soubory začaly využívat cirkusová umění ve svých inscenacích anebo spolupracovaly se zahraničními (novo)cirkusovými profesionály. Mezi nimi bylo i Divadlo bratří Formanů, u kterých se téma cirkus odrazilo především v inscenaci Obludárium, pro kterou si nechali zhotovit vlastní dřevěné šapitó.

K průkopníkům českého nového cirkusu patří Divadlo Continuo, mezinárodní nezávislá divadelní skupina, která od roku 1995 trvale sídlí a tvoří ve vesnici Malovice u Českých Budějovic. Dodnes se soustředí zvláště na plenérové divadlo hrané v přírodě i v ulicích. K jeho nejslavnější novocirkusové inscenaci patřily Letokruhy (2004), v hlavní roli s akrobaty Salvim Salvatore a Seiline Vallée. Ti v roce 2006 založili vlastní komorní soubor Décalages – Divadlo v pohybu, ve kterém se také soustředili na novocirkusové formy.

V roce 2004 byl v pražských Letenských sadech poprvé zahájen festival Letní Letná. Podtitul festivalu Letní Letné zní dodnes Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla. Programové složení Letní Letné se ale postupně měnilo až do dnešní podoby, kdy se do dramaturgie snaží vedení festivalu obsáhnout malé i velké formy nového cirkusu. Po roce 2011 vznikají další na nový cirkus orientované festivaly, jako je trutnovský Cirk UFF nebo pražské festivaly Fun fatale a Cirkopolis.

 

Losers Cirque Company, foto Karel Vojkovský

NOVÝ CIRKUS V ČESKÉ REPUBLICE